Impressum

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

MASTER-SPORT AUTOMOBILTECHNIK (MS) spółka z o.o. Oddział w Polsce
ul. 11 Listopada 74
38-300 Gorlice

NIP 5262996405
REGON 122487565
KRS 0000407488

Telefon: +48 18 35 35 475
Fax: +48 18 35 38 330
E-Mail: sprzedaz@bavarianstrongbikes.de
Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie http://ec.europa.eu/odr.